Home
slideshowformat

Gullfjellet - Bergens høyeste fjell.

Interaktivt kart
 Other Photo albums

Gullfjellet (eller Gulfjellet som noen kaller det) er det høyeste fjellet i Bergen med toppen 987 m.o.h. Fjellet ligger på grensen mellom Bergen og Samnanger, og ligger i det som lenge har vært et viktig beiteområde for de tilgrensende bygdene. Gullfjellet er et meget populært turområde både sommer og vinter.

"Kongen av Gulfjellet" - Anton Berge, tok initiativ til å bygge Redningshytten på Gulfjellet. Den direkte årsaken var en kvinne som ble skadet på fjellet en vinter. Den første redningshytten ble bygget i stein og ble ferdig sommeren 1929. Det viste seg raskt at det var behov for en større hytte, og i 1936 stod den nye Redningshytten ferdig med to etasjer slik vi kjenner den i dag (se bilde). Se FB sidene til hytten her.

 

Detaljkart

Detaljkart over Gulfjellsområdet.

Kilde: Statens Kartverk

Redningshytten.

Den første redningshytten ble bygget i stein og ble ferdig sommeren 1929 (den minste til venstre i bildet). Det viste seg raskt at det var behov for en større hytte, og i 1936 stod den nye Redningshytten ferdig med to etasjer (den største hytten på bildet).

Redningshytten - innvendig

Hytten er alltid åpen og normalt betjent på søndager fra ca. kl. 10-15. Her får du kjøpt varm drikke og sjokolade. Raskeste tur opp til hytten er fra Osavatnet (ca. 50 min).

Mot Gullfjellstoppen

På veg opp mot toppen - tatt fra toppen av Korketrekkeren.

Mot Gullfjellstoppen

Mot Gullfjellstoppen

I Middagsdalen.

Gulfjellstoppen i sikte!

På veg opp fra Gullbotn.

Nesten på Gullfjellstoppen.

Fra Gullbotn-siden.

Skavlen på Gullfjellstoppen

Skavlen som henger ut over Gullfjellstoppen om vinteren. Det er farlig å gå frem på kanten av skavlen da det er mer enn 300 meter rett ned i Glamregjelet!

Gullfjellstoppen

Her er selve toppen 987 m.o.h. Varden ble tatt av et lyn (?) for noen år siden og ligger her i en haug. Bygget delvis opp igjen siden dette bildet ble tatt.

Gullfjellstoppen

Wiregjerdet på toppen får mye juling om vinteren. Tidligere var det et stålgjerde på toppen - dette tok vær og vind knekken på.

Utsikt fra Gullfjellstoppen

Utsikt fra toppen. Midt i bildet ligger Svartavatnet og litt lenger bak ser du Osavatnet.

Nedfrosset varde

Slik ser vardene ut på Gulfjellet når det er skikkelig vinter!

Utsikt fra Gullfjellstoppen

Utsikt fra toppen en fin vårdag. På klare høstdager kan man se flammer fra tårnene på et par av oljeplattformene i Nordsjøen!

Utsikt fra Gullfjellstoppen

Midt i bildet ligger Svartavatnet, litt lenger bak ser du Osavatnet.

Utsikt fra Gullfjellstoppen

Utsikt mot vest. Her ser du Ytre Arna på venstre siden av fjorden og Osterøy på høyre side.

På veg mot Austefjellet

På veg opp mot Austefjellet fra Redningshytten

Utsikt fra Austefjellet

Utsikt fra Austefjellet 808 moh. Den høyeste toppen i bildet er Gullfjellstoppen.

Austefjellet

Skitremmane

Utsikt fra Skitremmane mot Gullfjellstoppen som ligger i det fjerne litt til venstre for midten av bildet.

Utsikt fra Austefjellet

Utsikt mot syd - i enden av eggen ligger Hausdalshorga 780 moh.

Austefjellet

Utsikt mot sydvest. Helt i havet til høyre i bildet ligger Marsteinen fyr.

Gullbotn

På veg opp til Gullfjellstoppen fra Gullbotn.

Gullbotn

På veg opp til Gullfjellstoppen fra Gullbotn.

Nedsnødd varde

Det kan være mye snø på Gulfjellet.

Gulfjellet

På veg mot Gullfjellstoppen fra Gullbotn.

Gulfjellet

På veg opp mot Gullfjellstoppen fra Gullbotn.

Utsikt mot Gullbotn.

Utsikt mot Gullbotn fra stien på veg opp mot Gullfjellstoppen.

Tausamyrane

Utsikt fra Tausamyrane ved Osavatnet. Midt i bildet ser du demningen som demmer opp Svartavatnet - en av de viktigste drikkevannskildene til Bergen by.

Svartavatnet

En av de viktigste vannmagasinene til Bergen by.

På veg mot Redningshytten

Siste stykke på veg opp mot Redningshytten (stien fra Osavatnet).

Vannet nedenfor Torotoppen

Vannet i bunnen av Korketrekkeren.

Torotoppen 733 moh

Utsikt fra Torotoppen. I midten av bildet ser du Redningshytten.

Horgahalsen

Horgahalsen - kammen ut til Hausdalshorga 784 moh

Horgahalsen

Kammen på veg tilbake til Austefjellet.

Utsikt fra Korketrekkeren.

Utsikt fra Korketrekkeren med Rindafjellet helt i bakgrunnen.

Et fantastisk fjellområde!

© Copyright on all photos.

 

 Other Photo albums